Bir kurumun uyumlu çalışması, iş verimliliği ve üretkenlik açısından önemli yer arz eder. Çalışanların bireysel hedeflerine ulaşmalarına, motivasyon geliştirmelerine ve performanslarını artıtmalarına birbirleriyle açık ve etkili bir iletişim kurmalarına ve ekip halinde uyumlu bir şekilde çalışmalarını destek olur.