Çok kültürlü bir aileye mensup bir psikoloğun multidisipliner yaklaşımla kurduğu Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi, bugüne dek binin üzerinde danışana hizmet verirken gönüllük projeleri sayesinde binlerce bireye ulaştı.

Danışanlarımızı, psikolojik destek veya psikolojik danışmanlık hizmeti almadan önce ilgili klinik psikoloğun yetkinliklerini veya psikolojik danışmanlık merkezinin faaliyetlerini mutlaka incelemesini tavsiye ediyoruz.