Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren DDM Akademi, genel Atölye Çalışmaları ve öğrencilere yönelik staj programları dışında asıl faaliyet alanı Eğitim Programları. Eğitim Programları, doğrudan terapi ve test uygulamalarıyla ilgili çalışmalarımızı yürüttüğümüz alan.

Eğitim programlarmıızı şu alt başlıklara ayırıyoruz: