Çift Psikoloğu ve Çift Terapisi

Çift psikoloğu, bireysel olarak ilişki sorunları ile çalışılabileceği gibi, çiftlere yönelik de psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Çift terapisi, ilişkilerinde sorunlar yaşayan kişilere destek olmak amacı taşır. Bazen bireylerin kişisel sıkıntıları çift ilişkilerini olumsuz etkileyebilirken, bazen de ilişkilerindeki iletişim sorunları, duygusal sorunlar, yakınlaşma ve güvenle ilgili sorunlar veya çocuk yetiştirme, roller, görevler gibi alanlardaki sorunlar ilişkinin kalitesini düşürebilir.

Çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sıkıntıları çözmelerine yardımcı olmak, daha güçlü ilişkiler kurmalarına destek olmak veya evlilik öncesi ilişkiyi incelemek ve güçlendirmek amaçlarıyla çift danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Amaç, bireylerin kendilerini, ilişki kalıplarını ve yaşadıkları sorunların nedenlerini güvene dayalı bir ortamda objektif bir bakış açısıyla değerlendirmelerine yardımcı olmak; çiftlere çeşitli beceriler kazandırarak sorunlarının üstesinden gelmelerini sağlamak ve bu beceriler sayesinde ilerideki olası sorunları önlemelerine destek olmaktır.

Üzerinde Çalıştığımız Sorunlar

• İletişim sorunları
• İlişki kurma/sürdürmede zorluk
• İlişkilerde bağımlılık
• Güven sorunları
• Bağlanma sorunları
• Bireyselleşme/ayrışma
• Aldatma / Aldatılma
• Evlilik Sorunları
• Boşanma / Ayrılık sürecinde destek
• Aile içi problemler
• Çiftlerde kıskançlık
• Çocuklarla ilişkide sorunlar
• Arkadaş ilişkilerinde sorunlar
• İş hayatındaki ilişki sorunları
• Geçmişe dair halledilemeyen meseleler
• Duyguları ifade etmede güçlük
• Kayıp yaşamaya ilişkin korkular

Çift psikoloğu hizmetlerimizi öğrenmeden önce uzmanlarımızı inceleyin.