Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık ticari işletmelerin yanı sıra kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetim ve işletim süreçlerinin sistemli olarak incelendiği ve iyileştirilmesi gereken alanlara dair tavsiye ve çözümlerin sunulduğu hizmet türüdür.

Yönetim danışmanlığı olarak da bilinen kurumsal danışmanlıkta sürecin sonunda kuruluşun iç ve dış işleyişini iyileştirmeye yönelik öneriler sunulur, fırsatlar ortaya konur ve aksiyonlar yönetimle karşılıklı olarak değerlendirilir. Bu yüzden, kuruluşların değişimi yönetmelerini ve son aşamada kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini destekleyen bağımsız bir hizmettir.

Hizmet kapsamına giren konular:

  • Şirket veya kurumun organizasyonel yapısı,
  • Kısa, ora ve uzun vadeli planlama,
  • İş akışını, koordinasyon ve kontrol mekanizmaları,
  • İnsan kaynakları ve iletişim yönetimi.

Özetle, kurumsal danışmanlık yönetişim fonksiyonlarını ve kurumsal amaçlara yansımasını da kapsayan bir hizmettir. Kurumsallaşma, kurum içi süreçlerin ve o süreci yöneten kişilerin dışında herkesi kapsayan bir sistem ve kurallar bütünü inşa edilmesini gerektirir.

Neden kurumsal danışmanlık hizmeti almalısınız?

Faaliyette bulunulan sektörde büyüyen, gelişen veya ilerleme kaydetmekte yapısal sorunlar yaşayan şirketler dış bir gözlemcinin analiz yapmasına ihtiyaç duyabilir. Özellikle ilk halinden farklı bir yapıya dönüşen şirketlerin süreçlerine yeni süreçler katılır, yeni iş tanımları belirlenmeye ve kendiliğinden oluşmaya. Bu da şirket iş akışlarında karışıklık ve bazı işlerin herkese biraz yüklenmesi demektir; bir iş birçok kişi tarafından yapılsa da tanımlanmamış ve bir kimseye atanmamıştır. Bu durum, şirket içi iletişim kopukluğunu daha da arttırır, personel ve ilgili şirket bölümleri arasında sorunlar baş gösterir.

Bu durum da kaçınılmaz olarak şirket faaliyetlerini ve müşteri memnuniyetini menfi yönde etkileyecek ve doğrudan gözlemlenmeyen hasarlar yaratacaktır. İşte tüm bu süreçleri (veya COVİD döneminde personel psikolojisini) kapsayan nitelikli bir kurumsal danışmanlık hizmeti kuruluşunuzun mevcut ve gelecek faaliyetlerini daha sağlam bir temel üzerinden yönetmenizi sağlayacaktır.

Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi olarak uzman ekibimizle kurum içi iletişim kabiliyetlerini geliştirmek isteyen firmalara kurumsal danışmanlık ve kurumsal psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz.

Multidisipliner yaklaşımla yönetim danışmanlığı alanlarında çalışmalar yürüten kurucumuz Fundem Ece Erdem ve ekibimizi inceleyin.