Cinsel Terapi Nedir

Cinsel Terapi, cinsel ilişkide sorunları olan, cinsel işlev bozuklukları yaşayan ve bu problemlerin beraberinde ilişkilerinde yeterince doyum alamayan bireylerin başvurduğu süreci tanımlar.

Cinsel terapiye detaylıca geçmeden önce cinsel terapinin kökenlerine bir bakalım.

Cinsel Terapinin Kökenleri

Cinsel terapinin gelişimi ve cinsel bozuklukların kavramsallaştırılması 1960’tan önce psikanalitik temellerle başladı. 1966 ve 1970’te Masters ve Johnson tarafından sunulan belirli davranışsal terapötik tekniklerin geliştirilmesiyle gelişti. Bu yaklaşımları temel alan Helen Singer Kaplan, bu iki önemli hareketi 1974’te The New Sex Therapy adlı kitabıyla birleştirdi. 1970’lerde cinsel bozuklukların tedavisi için Gestalt, Akılcı Duygusal ve Hümanist Terapiler gibi başka teknikler ortaya çıktı. 1960’lardan 1970’lere kadar olan cinsel devrim, ‘normal’ cinsel tepkiden sapma olarak bozukluğa odaklananlardan, tüm insanların cinsel aktivitelerini iyileştirmeyi amaçlayanlara kadar, cinsel terapinin üretken bir şekilde gelişimini teşvik etti [1]. 

Görüldüğü üzere cinsel terapinin gelişiminden önemli kuramların rolleri yadsınamaz. Cinsel bozuklukların kavramsallaştırılması, tekniklerin geliştirilmesi farklı kuramların bakış açısıyla zenginleştirilmiştir. Günümüzde de bu alanda çalışan araştırmacılar cinsel işlevlere dair bozukluklara odaklanmakta ve çözümler üretmektedirler. Yaygın cinsel sorunları daha iyi anlamak için Cinsel Sorunlar ve Psikoloji adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Cinsel Terapi Neden Gereklidir?

Cinselliğe ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlar ilişkide, evlilikte uyumun sürdürülmesini zorlaştırabilir. Yapılan araştırmalar cinselliğin evlilik ve ilişki doyumunda önemli bir yeri olduğunu göstermiştir. Cinsel terapi yardımıyla, ilişkiyi sağlıklı bir biçimde sürdürme motivasyonlarını kaybetmiş çiftler için hem bireysel hem ilişkisel çalışılmaktadır.

Terapi sürecinde hem fiziksel sorunlar üzerine yoğunlaşılmakta hem de çiftin ilişki doyumunu etkileyen diğer faktörlere (sevgi, güven, anlayış vb.) bakılmaktadır.

İlişki doyumunu etkileyen, cinsel yaşantıyı azaltan kaygılar gündeme getirilebilir. Cinselliğe ilişkin kaygılar üzerine konuşulması, nedenlerinin arşatırılması da sürecin işleyişine dahildir. Bireyin cinsel terapi için başvurduğunda getirdiği problemin anlaşılması ve terapi sürecinin planlanması için terapist varsa organik nedenleri anlamak adına danışandan tetkik yapmasını isteyebilir.

Bu değerlendirme sonucunda varsa organik nedenler için doktor tedavisi yapılırken eş zamanlı olarak cinsel terapiye devam edilir. Cinsel terapi için başvuran danışanların bireysel öyküleri alınır, ihtiyaç duyulduğunda cinsel terapiye eşlik edecek bireysel psikoterapi desteği almaları istenebilir. Cinsel terapi seanslarında terapist, danışan veya danışanlara cinsel eğitim temelinde bilgilendirmeler yapmakta, ev ödevleri – egzersizler vermekte, diyalog eşliğinde süreci yürütmektedir.

Cinsel Terapi Nedir? Ne Değildir?

  • Cinsel terapiye başvuran hastaların bedensel muayenesi terapist tarafından yapılmaz. Terapist organik bir neden olup olmadığına bakmak için hastayı gerekli tıp polikliniklerine tetkik yaptırması için yönlendirir.
  • Cinsel terapide eğer kişi partneriyle beraber gelmişse ihtiyaç duydukları bilgileri edinir ancak verilen egzersizler terapist eşliğinde yapılmaz.
  • Cinsel terapist hastasını cinsel yaşantısından dolayı yargılayan biri değildir. Terapist koşulsuz saygı duyandır. Cinsel terapiye başvurduğunuzda terapist sizi (örneğin cinsel fantezileriniz için) yargılamaz.
  • Cinsel terapide her hasta için uygulanabilen tek ve doğru bir metot yoktur. Terapi süreci danışanın ihtiyaçlarına, getirdiği problemin düzeyine ve eşlik eden diğer faktörlere bakılarak planlanır.
  • Cinsel terapi tamamıyla iyileşme garantisi vermez. Hemen sonuç almak yanlış bir beklentidir. Sabırlı ve istekli olmak gerekir. Terapide tedavi edilen durum farklı etmenlere bağlı olarak (örneğin yaş, fiziksel hastalıklar, ruhsal sorunlar, partner tutumu vb.) tekrarlayabilir. Cinsel terapi yüksek oranda başarıya ulaştırır ancak cinselliğin yanında eşlik eden ruh sağlığı ile ilgili sorunlar varsa bunlarla ilgili de destek alınmalıdır.

Esra Tellioğlu

Kaynakça

[1] Walker, L. M., & Robinson, J. W. (2012). Back to the basics: Origins of sex therapy, sexual disorder and therapeutic techniques.

https://cetad.org.tr/4/haber-ve-duyurular/77/cinsel-terapi-nedir-kimler-tarafindan-yapilir 15.03.2021 tarihinde erişilmiştir.