Psikolojik Yardım

Psikolojik Yardım

Psikolojik yardım, herhangi bir ruhsal sıkıntıyla karşılaşıldığında bilimsel bilgi ve tekniklere dayalı olarak sunulan profesyonel destektir.

Doğumla başlayıp ölümle sonlanan yaşam yolculuğunda bireyin bedeninin rahatsızlanabildiği gibi ruhu da hastalanabilir. Bu durumu kısaca psikolojik problemler olarak adlandırabiliriz.

Psikolojik yardım, psikolojik bir sorunla karşılaşıldığında kişilere birebir sunulan, ortalama 45-50 dakika süren, ihtiyaca göre ve seanslar halinde devam eden, tamamen iletişime, bilimsel bilgiye ve bazı tekniklere dayanan bir yardım biçimidir. Bu yardım türü büyük ölçüde bir süreç işidir, uygulamada herhangi bir cihaz yahut makine alet ya da edevat kullanılmaz, tamamen emek odaklı bir işçiliktir.

Psikolojik yardım ne zaman alınmalıdır?

Hayat boyu her bireyin üstesinden geldiği kimi zaman zorlandığı kimi zamanda kolaylıkla baş ettiği problemleri vardır. Bazı zamanlarda ise bu problemler karşısında çözümsüz kalırız. Bu gibi durumlarda gündelik işlerinizi eskisi gibi sürdüremiyorsanız, işlevselliğiniz azaldı ise, problemlerle baş edemeyeceğinizi düşünüyosanız, çökkün duygudurumu içerisindeyseniz bir uzmana danışmanız bu süreci atlatmanızda yardım sağlayacaktır.

Psikolojik yardım için hangi uzman tercih edilmelidir?

Psikiyatrist, 6 yıllık tıp fakültesinden mezun olmuş ve ondan sonra 4-5 yıl psikiyatri ihtisası yapmış hekimlere denir. Böylece aldığı eğitimle insanın hem gene tıbbı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olan hem de ruhsal yapısını değerlendirme, tanı koyma ve tedavi etme bilgisi ve yetkisine sahip olan kişidir.

Psikitatsinin ilgi alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Depresyon, kaygı bozukluğu, panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk (takıntı hastalığı), sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, manik depresif bozukluk-bipolar bozukluk (duygu durum bozukluğu), şizofreni, alkol-madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, histeri-konversiyon, 7 hipokondriazis,8 tikler, yaşlılık psikiyatrisi-demans.

Klinik Psikolog, psikoloji biliminin alt dalıdır ve psikoloji üzerine eğitim almış kişilerin uzmanlaştığı alandır. Bu alanda eğitimini tamamlayan kişiler “klinik psikolog” unvanı alır. Nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir kesinlikle ilaç tedavisi yürütmez, asla tıbbî müdahalede bulunmazlar.

Psikolojik Danışman ve Rehber

Psikolojik danışman, üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bölümlerinden mezun olan ve dört yıllık lisans eğitimi alan kimselerdir. Genellikle okul ortamında çocuk ve ergenlerin, eğitim, öğrenme ve gelişim sorunlarıyla uğrasan yardım mesleğidir. Bölüm mezunlarına Psikolojik Danışman veya Rehber Öğretmen unvanı verilir.

Psikolojik danışmanların, hizmet verdiği kimseler hasta kimseler değildir. Bunlara danışan denir. Psikolojik danışmanlar, okulda ve hayatta başarısız ve uyum güçlüğü gösteren öğrencilerle ve onların aileleriyle görüşür, bireysel ve grup danışmaları yapar, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır. Birey ve öğrencilerin, kişilik, yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine yardımcı olur.

Uzman seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Uzmanın yetkinliği: Psikoterapistler lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra belli terapi ekollerinde eğitim alarak uzmanlaşırlar. Her terapi ekolü her türlü danışmanlık süreci için yetkin ve maximum düzeyde verim sağlamayabilir. Bu gibi durumlarda yardım alacağınız uzmanın hangi terapi ekolünde çalıştığı konusunda bilgi alınız.

Uzmanın çalıştığı problemler: Danışman bazı rahatsızlıklarda bitirme tezini yazmış ve yahut o alanda çalışmış, staj yapmış olabilir. Bu deneyimleri göze önünde bulundurarak danışmanınızı seçebilirsiniz. Örneğin bir danışman madde kullanı bozukluğunu uzun yıllar çalışmış olabilir diğer danışman ise duygu durum bozukluğunu bu durumda kendi başvurma nedeninize göre karar verebilirsiniz.

Uzmanlık alanı: Psikologlar ve psikoterapisler çocuk, genç veya yetişkin gibi farklı yaş gruplarında uzmanlaşırlar. Bazı psikologların uzmanlık alanı hem yetişkin hem de çocuk olabilir bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.

Pendik sahilde yer alan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi’mizde alanında yetkin uzman kadromuzla iletişime geçebilir ve psikolojik yardım alabilirsiniz.

Nuray Begüm Altunbaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir