iyi psikolog

İyi psikolog, bireylerin düşüncelerini ve davranışlarını, sosyal ve zihni alanlarda gözlemleyip kaydedip yorumlayan meslek uzmanıdır. Bu bağlamda psikologlar mental, duygusal ve davranışsal bozukluklar üzerinde uzmanlaşırken danışanların durumuna göre en uygun terapileri sunarlar.

İyi Psikolog Desteği Neden Önemli?

İnsanların kişiliklerini kırılgan bir vazoya benzetebiliriz. Yaşadığımız çevredeki sorunlar,  arkadaşlıklarımızla, ailemizle veya partnerimizle yaşanabilecek her problemi ise bu vazoyu incitebilecek darbeler olarak düşünelim. Bu anlamda, travmatik bir olay ile bireyin kişiliği paramparça olabilir. İyi psikolog, bu süreçte tüm bu parçaları toplayan ve hızlıca bireyi tekrardan oluşturan bir niteliğe sahiptir.

“İyi” Psikologda Hangi Özellikler Aranmalıdır?

Her bireyin mental yapısı farklıdır. Bu bağlamda, yaşadığı olumsuzluklardan farklı derecelerde etkilenirler. Psikologlarda her bireye onun sahip olduğu kültürel ve sosyal çerçeve içinde ve zihni şemasında yaklaşmalıdır. Anlaşılmak, bireye güvende hissettirecektir bu yüzden anlattığınız her bir durum karşısında psikoloğun yapacağı açıklamalar sizi yansıtacak bir ayna niteliğinde olmalıdır. Dolayısıyla iyi psikolog, “ben”liği oluşturan her bir yapıtaşını tanımladıktan sonra her bir bireye farklı terapiler uygular.

İyi bir psikologda aranması gereken özellikleri genel bir tanım içerisinde değerlendirelim.

Danışanlar başkalarına hatta belki de kendilerine dahi itiraf edemedikleri durumları psikologlarına anlatır ve çözümlemeye çalışır. Bu sebeple iyi psikolog, gizlilik ilkesine her zaman sadık kalarak danışanlarının özel alanını korumalıdır.

Bazı davranışlar ve durumlar bireyin bir parçası olan kültür ve buna bağlı olarak sahip olduğu çevreden öğrenilmiş olabilir. Danışanların zihninde bu yüzden anlaşılamama veya yargılanma korkusu olabilir. Fakat iyi bir psikolog kültür veya sosyal sınıflar farketmeksizin rahat iletişim kurabilmeli ve hoşgörülü olmalıdır. Danışanına yargılayıcı gözlerle bakmamalı ve her zaman iletişim kurabilme rahatlığı vermelidir.

Bireyler bir savunma mekanizması olarak içine kapanabilir ya da ona zarar verecek durumları bilinç düzeyine çıkarmaktan korkabilir. Bu noktada yaşadığınız olayları veya içinde bulunduğunuz durumu anlatmak, sözcüklerinin ağzınızdan çıktığını hissetmek çok zorlayıcı olabilir. Duygu durumu açısından güçlü ve dengeli olmalı, danışanına destek verici nitelikte olmalıdır.

Danışanın rolü ise değerlendirilmesi gereken bir diğer faktördür. Kendinizi geliştirmek veya bulunduğunuz duygu durumundan kurtulmak sanıldığından daha da zor olabilir. Psikologlar  uygun terapi yöntemleri ve testleri uygulandıktan ve analizleri yapıldıktan sonra hayatına yön vermek ve bu terapileri özümsemek de danışanların rolüdür.

“İyi” bir psikologdan ne beklediğiniz de önemli bir husustur.   

Farklı amaçlar edinmek ve bu amaçlar doğrultusunda çabalamak bireyleri hayata bağlayan çok önemli bir detaydır. Fakat birey eğer kendini bu yolda güçsüz, stresli veya kaygılı hissediyorsa, bu amaca ulaşmak çok da kolay olmayacaktır. İyi psikolog size hayatınızda elde etmek istediğiniz hedefler için gerekli olan tüm özgüveni ve motivasyonu, önünüzdeki engelleri aşmanıza yardımcı olarak verir ve adım atmanız için sizleri cesaretlendirir.

Travmalar çocukluk dönemlerinde de bireyin benliği yakalayabilir. Çocuklukta çok da önemsenmeyen bir detay, daha sonrasında bireyin gelişimini çok yoğun bir şekilde etkileyebilir. Bu açıdan bakıldığında danışan, psikoloğundan bu yara izlerini tedavi etmesini bekler. İyi psikolog kişinin çocukluğunda yaşadığı problemleri çözümler ve buna uygun terapi yöntemleriyle daha sağlıklı bir benlik oluşturmayı amaçlar.

Aynı zamanda alanında uzmanlık da iyi psikologda aranan en önemli özelliklerdendir. Psikoloji çok yönlü bir alandır. Çocuk, ergen, yetişkin gibi bireyin her dönemine uygun uzmanlık alanları olduğu gibi çift, aile, çocuk gibi sosyal hayata yönelik de farklı uzmanlık alanları vardır. Merkezimiz bu anlamda alanında üst düzey tecrübelere sahip psikologlara ev sahipliği yapmaktadır. Yaşadığınız problemlerle ilgili alanında özgün ve size tamamen çözüm odaklı yaklaşacak, sorunlarınızı sizinle beraber çözecek uzmanlarımızı tanıma fırsatını edinebilirsiniz.                                                                                                   

Sinem Aslan