Uzman Psikolog ve Psikoterapist Leyla Kaya
UnvanıUzman Psikolog – Psikoterapis
Uzmanlık AlanlarıÇocuk, Ergen, Yetişkin Terapisi
Terapi EğitimleriBilişsel Davranışçı Terapi (BDT), EMDR Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi
Test EğitimleriResim Analizi Testleri, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Testi, Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Porteus Labirentleri Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi

Uzman Psikolog Leyla Kaya Alkılıç Kimdir?

Uzman Psikolog Leyla Kaya Alkılıç 1989 yılında Malatya’da doğmuştur. Üniversite eğitimi için yerleştiği Samsun’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kuruma 2013 yılında Psikolog olarak atanmış ve yaklaşık 9 yıl boyunca devlete bağlı hastaneler, Sağlıklı Hayat Merkezleri gibi pek çok farklı kurumda görev yapmıştır. Bu süre zarfında bir yandan da akademik ve mesleki gelişimini sürdürmek için yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam etmiş, çeşitli test ve terapi eğitimlerini almıştır.

2013 yılında PEGDER’den Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimini almıştır. 2017 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden aldığı EMDR 1. Düzey Eğitimini tamamlamıştır. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan 2018 yılında Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimini ve 2021 yılında Bdt Beceri ve Uygulama Eğitimlerini almıştır. Yetişkin terapilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR Terapisini kullanmaktadır. Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi’ni 2021 yılında Nilüfer Devecigil’den almıştır.

Psikoloji alanında öğrenmenin hiçbir zaman bitmeyeceğine inandığı için eğitim ve süpervizyonlarına devam etmekte ve kendi bireysel terapi sürecinden de geçmektedir.

2020 yılı Ekim ayında İstanbul’a yerleşmiştir.

Türk Psikologlar Derneği, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Uzman Psikolog Leyla Kaya Alkılıç, 2012 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra aynı üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisansa kabul edilmiş ve 2017 yılında ‘’Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı’’ konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak Uzman Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başladığı Doktora programına devam etmekte ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

İş Deneyimleri

Üniversiteden mezun olduktan sonra yaklaşık bir sene Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde çalışmış ve zihinsel gelişim geriliği olan çocukların ailelerine psikolojik destek hizmeti vermiştir. 2013 yılında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanmış ve eğitim biriminde görev yapmıştır. Bu süre içerisinde çeşitli okullarda, Halk Eğitim Merkezlerinde ve kamu kurumlarında eğitimler düzenlemiştir. Vermiş olduğu eğitimlerden bazıları: ‘’Stresle Başa Çıkma, Sınav Kaygısı ile Başetme, Anne Baba Tutumları, Etkili İletişim Teknikleri, Teknoloji Bağımlılığı, Sürücü Davranışları Geliştirme, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kadına Yönelik Şiddet, Çocuk İhmal ve İstismarı, Öfke Kontrolü, Ergenlik Dönemi, İntiharla Mücadele, Engellilere Yönelik Farkındalık.’’

2014 yılında Gazi Devlet Hastanesi’ne geçiş yapmış ve poliklinikte çocuk, ergen, yetişkin danışanlara psikolojik destek hizmeti vermiştir. Aynı zamanda hastaneye bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde de çalışmış ve şizofreni ve bipolar bozukluğa sahip hastalarla bireysel ve grup çalışmaları yapmıştır. Ayrıca hasta yakınlarına belli aralıklarla çeşitli konularda (farkındalık, damgalama, aile eğitimi gibi) eğitimler düzenlemiş ve hastalıkla birlikte yaşama konusunda psikolojik destek vermiştir.

2017 yılında yine devlete bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’ne geçiş yapmış ve çocuk, ergen ve yetişkin danışanlara psikolojik destek hizmetini sürdürmüştür.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘’Koronavirüs hastalarına psikolojik destek’’ çalışmalarında görev almıştır.