Ergen Psikoloğu

Ergen psikoloğu, dönemindeki bireyin karşılaştığı problemlerle ilgilenen, bireyin kişilerarası ilişkilerini ve sorunlarla başa çıkma becerisini geliştirmeye çalışan uzmandır. Ergenlik dönemi, çocukluğun bittiği yetişkinliğe doğru bir geçişin olduğu ara dönemdir. Bu dönemde bireyler hem fiziksel hem ruhsal birçok değişiklik yaşamaktadır. Ergenlik dönemindeki birey kendisini anlamak ve kişiliğini oluşturmak için kendisine ‘Ben Kimim’ sorusunu sorar. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışır. Bu dönemde gerçekleştirilen psikoterapi çalışması, bu zorlu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için bireye yardımcı olmaktadır.

Hangi Durumlarda Ergen Psikoloğuna Başvurulur?

Ergenlik, bir geçiş dönemidir. Bu nedenle ergenlik dönemindeki birey, girdiği bu yeni yaşam dönemine uyum sağlama, ruh sağlığını koruma, yaşadığı sorunların üstesinden gelme, yaşam için gerekli olan becerileri kazanma hususlarında ergen psikoloğuna başvurabilmektedir. Yaşanan iletişim, uyum ve arkadaş ilişkileri sorunlarında psikolojik destek alınabilir.

 • Depresyon
 • Mutsuzluk
 • Kaygılar ve korkular
 • Özgüven eksikliği
 • Akran zorbalığı
 • İçe kapanıklık
 • Yalnızlık
 • Çekingenlik
 • İletişim sorunları
 • Kendini ifade etmede zorluk
 • Arkadaş ilişkileri sorunları
 • Uyum sorunları
 • Boşanma süreci sorunları
 • Ailede ölüm ve yas süreci
 • Travma yaşantıları
 • Duygusal ilişki sorunları
 • Okul ile ilgili sorunlar
 • Derslerde başarısızlık
 • Sınav kaygısı
 • Sınava hazırlık süreci
 • Meslek seçimi
 • Öfke Problemleri
 • Cinsel kimlik gelişimi
 • Teknoloji bağımlılığı
 • Madde bağımlılığı
 • Uyku problemleri

Ergen Psikoloğuna Başvurmak Neden Önemlidir?

Bu zorlu dönemi bireyin daha kolay atlatması için ve aynı zamanda yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilecek olası problemleri önlemek adına ergen psikoloğuna başvurmak önemlidir. Sağlıklı bir yetişkinlik döneminin temelleri bu dönemde atılır. Bireyin problemler ile başa çıkma becerileri gibi günlük hayatta aktif olarak kullanılan birçok beceriyi kazanması adına ergen psikoloğuna başvurmanın yadsınamaz bir önemi vardır.

Ergen Psikoloğunun Çalışma ve Terapi Yöntemleri Nelerdir?

Ergenlik çağındaki bireyler gelecekte edinecekleri mesleğe dair çok önemli seçimler yapmakta ve zorlu sınavlara hazırlanmaktadırlar. Bu hususta kariyer danışmanlığı ve mesleki rehberlik yapılabilmektedir. Bireyin yaş grubuna uygun çeşitli envanterler kullanılarak baskın olduğu karakter tipi belirlenebilir ve buna yönelik meslek grupları elde edilebilir.

Kaygılı, depresif veya saldırgan davranışlar gösteren bireylere yönelik BDT tekniği kullanılabilir. Burada asıl amaç bireyin bu davranışlarını ortaya çıkartan otomatik düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Ergenlik çağındaki birey bu sayede düşünceleri ve davranışları arasındaki bağlantıyı keşfedecektir. Sorun odaklı, hedef yönelimli ve aktif bir terapi süreci vardır. Seanslar yapılandırılmış bir şekilde ilerlemektedir. Bu süreçte ergenlik çağındaki bireyin terapiye gönüllü olarak gelmesi çok önemlidir.

Bu dönemdeki bireylerin fobileri ve korkuları için EMDR yöntemi kullanılabilir. EMDR ile beraber sanat terapisi gibi yöntemlerde kullanılabilmektedir.

Neden Ergen Psikoloğu İçin Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi?

Dünya Danışmanlık Merkezi, alanında uzman psikologları ile ergenlik çağındaki bireylerin yaşadıkları sorunlara ışık tutuyor ve rehberlik ediyor. Bu sayede hem ergenlik çağındaki problemler çözüme kavuşabiliyor hem de yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilecek olası problemler engellenebiliyor. Uzman psikologlarımızdan bilgi edinmek için bize ulaşabilirsiniz.