Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu gibi kişilik bozuklukları bireylerin genel sorunlarla başa çıkma tarzları ve toplumsal etkileşim biçimlerinde, toplumun temel rollerinin ve genel normlarının aksine davranış ve düşünce biçimleri sergileyen insanları ifade eder. Bu bozukluklar çocukluk döneminde belirginleşmeye başlar ve ergenlik ya da genç yetişkinlikte oturmuş örüntüler halinde belirginleşir. Bu bozukluklar 3 grup şeklinde sıralanır. Bu sıralamalardan dramatik, duygusal ve dengesiz davranışlar gösteren grup içinde yer alan bozukluklardan biri antisosyal kişilik bozukluğudur.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Semptomları

Antisosyal kişilik bozukluğu genellikle 15 yaşından itibaren davranım bozukluğu gösteren bir kişilik örüntüsünde olma ile başlangıç gösterir. Kişi yasal kurallara uyumsuzluk göstererek tutuklanmasına yol açan davranışlar sergiler. Sık sık yalan söyleme onun bir normali haline gelmiştir. İnsanları manipüle ederek çıkarı ya da zevki için kullanmaktadır. Sık sık dürtüsel, sinirli, saldırgan davranışlarda bulunup kavgalar çıkarırlar. Kendisini ve başka bireylerin güvenliğini umursamadan bir yaşam tarzı sürmektedir. Genel bir sorumsuzluk hali gösterip parasal sorumluluklarını yerine getirmeyip belirli bir işi de yoktur. Yaptıklarından vicdan azabı duymaz ve herhangi birisine bir bağlılık duymadan başkalarının haklarını ihlal edip umursamayan bir davranış örüntüsü içindedir. Tanı alma yaşı en az 18’dir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu İçin Risk Faktörleri

Çocuk ve ergenlikte görülen davranım bozukluğu ve karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu olan bireyler antisosyal kişilik bozukluğu ile ilgili belirtiler gösterir. Davranış bozukluğu ve karşıt olma-karşıt gelme bozukluğunun belirtilerinden biri zorbalık yapıp kavga çıkarmadır. Bu kavgalarda birey kesici ve delici aletler kullanma eğilimindedir. Bunun yanı sıra tüm canlılara karşı zarar verme ve eziyet etme gibi davranışlarda bulunur ve bu davranışlardan zevk alır. Cinsel taciz ve hırsızlık yapma davranışları gösterir. Sürekli yalan söyler ve insanları manipüle eder. Piromani (yangın çıkarma ve yangın çıkarma konusunda kontrol edilemez bir istek duyma) semptomlarını gösterir. Uzun süre devam eden yatak ıslatma ve 13 yaş öncesinde okuldan kaçma davranışlarında bulunur. 13 yaş sonrasında ise evden kaçıp uzun süre eve gelmeme ve geceyi dışarıda geçirme öyküsü bulunur. Bu belirtilerin yanında sosyoekonomik düzeyin düşüklüğü, sıkıntılı aile yapısı (sokakta, yetiştirme yurtlarında büyüyen, tutarsız ebeveynlerle büyümüş, çocukken cinsel, fiziksel istismar görmüş kişiler), düşük zeka ve düşük okul başarısı da risk faktörleri arasındadır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Tedavi Süreci

Antisosyal kişilik bozukluklarının tedavi süreci diğer psikolojik rahatsızlıklara göre daha zordur. Umut vaat eden yöntemlerden biri psikanalitik psikoterapilerdir. Bununla beraber antisosyal bireylerin belirli zorlama olmadan psikoterapilere gelmesi çok güçtür. En önemli faktör çocukluk ve ergenlik döneminde davranış bozukluğu veya karşı olma-karşıt gelme bozukluğu olanların bu dönemlerinde ailesel sıkıntılarını çözmeye çalışmak ve aileyle birlikte bilişsel terapi almasını sağlamak olacaktır.

Tuğrul Mert Günay