Pedagog Desteği

Pedagog, çocuk pedagogu veya çocuk psikoloğu desteği talebinizi, alanında yetkin isimlerle karşılıyoruz.

Pedagog Kimdir?

Pedagog, çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini takip ederek desteklemeyi ve aynı zamanda ebeveynlere bu konuda rehberlik etmeyi amaçlar. Pedagog aynı zamanda bir eğitmendir. Çocukların gelişim dönemlerini takip ve analiz eder. Aileleri ileride oluşabilecek olası risk faktörleriyle ilgili bilgilendirir ve önleyici çalışmalar yapar. Pedagogun asıl uzmanlık alanı çocuklardır. 0-12 yaş arasındaki çocukların duygusal, zihinsel ve sosyal yönden gelişimini destekler ve bu konuda çocuklara ve ebeveynlerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Pedagog, Çocuk Psikoloğu Değildir

Açıklanması gereken diğer nokta pedagogun çocuk psikoloğundan bazı noktalarda ayrılabildiğidir. Pedagog bir eğitmen görevi görmektedir. Çocuk psikoloğu tarafından ele alınan her konu pedagog tarafından ele alınmayabilir. Yaklaşımları bakımından birbirlerinden farklılaşabilmektedir.

Pedagojinin Önemi Nedir?

Çocuklar belli gelişim dönemlerinde farklı davranışlar gösterebilirler. Bu gelişim dönemlerinde ebeveynlerin de bu konuda bilgili olması gerekir. Çocuklukta yaşanması muhtemel bazı problemler çocuk ve aile tarafından çözüme kavuşturulmadığında ileride bir takım davranış bozuklukları gibi psikiyatrik ve psikolojik destek gerektiren durumlara dönüşebilme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun sosyal varlığını desteklemek, kendisine ilişkin olumlu benlik algısı oluşturmasında yardımcı olacaktır. Çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilen bir çocuk kendini iyi ifade edebilme becerilerini de geliştirmiş demektir.

Duygularını fark etme ve bunları ifade edebilme çocuğun sosyal ve psikolojik gelişiminde önemli olmaktadır. Duygularını ifade edebilen ve bunu ailesiyle rahatlıkla paylaşabilen çocukların kaygı düzeyi daha az olacaktır. Kendisini daha mutlu hissedecektir. Alt ıslatma, uyku düzensizlikleri ve yeme bozuklukları gibi pek çok problemin altında psikolojik etmenler yatabilmektedir.

Diğer danışmanlık hizmetlerinde de olduğu gibi pedagoji de önleyici rehberlik hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetlerindeki temel amaç, bireylerin kendilerine yetebilen, kendilerini iyi ifade edebilen ve potansiyelinin farkına varabilen bireyler yetiştirebilmektir. Bunun için öncelikle çocukların kendilerini, çevrelerini ve dünyayı yapılandırmaları ve anlamlandırmalarında destek olunmalıdır.

Aynı zamanda anne ve çocuk arasındaki güvenli bağlanmayı da ele almaktadır. Peki, nedir bu güvenli bağlanma?

Anne ile çocuk arasındaki sözsüz iletişimin getirmiş olduğu sevgi ve güvene dayalı bir iletişimdir. Güvenli bağlanmanın gerçekleşmemiş olduğu durumlarda çocuklar kaygılı olabilmektedir. Anne ile arasındaki kaygılı bağlanma çocuğun çevreye ilişkin algılarında rol oynayabilir. Örnek verilecek olursa çocukta kendine güvensizlik, uyumsuzluk, kendini rahatlıkla ifade edememe, kardeş kıskançlığı gibi durumlar görülebilmektedir. Pedagog tüm bu problemlere ilişkin hizmet verir.

Pedagog Ebeveynlere de Rehberlik Eder

Temel amaç çocuktur, fakat bu gelişim yalnızca çocukla çalışılarak tam anlamıyla desteklenmeyebilir. Bu sebeple pedagog,  ebeveynlere de danışmanlık hizmeti vermektedir. Her çocuk özeldir ve her çocuğun ihtiyaçları farklıdır. Çocuğunuzu iyi tanıyabilmek ve onunla güvenli bağ kurabilmek önemlidir. Bu sayede ileride yaşanması muhtemel problem alanları daraltılmış olacaktır. Çünkü çocuğunuz size güveniyor, sizin sevginizi hissediyor ve size karşılık veriyordur. Bu ilişkinin kurulabilmesi için ebeveynlerin de bir eğitim sürecinden geçmesi önemlidir.

 Ebeveynler bazen o an’dayken çocuklarının gelişimiyle ilgili noktaları kaçırabilirler. Pedagog aldığı uzmanlık eğitimiyle birlikte çocukta gözden kaçan noktaları ebeveynlerle paylaşabilir. Nelere dikkat edilmesi gerektiği, olası problemleri ailelerle paylaşarak danışmanlık hizmetini sürdürmektedir.

Pedagog’a Gitmek İçin Bir Sorun Gerekmez

Bir sorun dahilinde pedagoga gitmek fikri yanlıştır. Çünkü yukarıda da bahsedildiği gibi ebeveynler bazı gelişimsel noktaları kaçırabilirler. Çocuklar çok hızlı gelişim gösterirler. Bu gelişim dönemleri içlerinde çokça farklılık ve çocuğun gelişimi için önemli noktalar barındırır. Bu noktalar bazen ebeveynler tarafından görülmeyebilir o yüzden desteğe mutlaka ihtiyaç vardır. Pedagog bir çocuk psikoloğu ya da çocuk psikiyatristi değildir. Çocuğunuzun duygusal, zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimine destek olmak için her zaman alabileceğiniz bir danışmanlık hizmetidir. Herhangi bir problem durumu olmasının dışında problem yokken de çocuğunuzun gelişimini takip etmek ve destek amaçlı  olarak da bir pedagoga başvurabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Pedagog Desteği Alabilirsiniz?

  • Okula uyum problemleri
  • Alt ıslatma
  • Kardeş kıskançlığı
  • Yalan söyleme
  • Çocuklarda inatçılık
  • Yemek yememe/ düzensiz yeme
  • Uyku problemleri
  • Oyun ve teknoloji bağımlılığı
  • Bağlanma Problemleri gibi pek çok konuda hizmet vermektedir.

Çocukların gelişimlerini desteklemek ve takip etmek hem kişisel gelişimleri için hem de çevresiyle sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurması açısından önemlidir. Dünya Danışmanlık Merkezi’nde çocuğunuz için aradığınız desteği rahatlıkla bulabilirsiniz. Uzmanlarımızı ve internet sitemizi inceleyebilir, ihtiyacınız olan psikolojik desteğe ulaşabilirsiniz.

Beyzanur Metin