Dünya Danışmanlık Merkezi Pendik Psikolog ve Kadıköy Psikolog

Psikoloji merkezi veya psikolojik danışmanlık merkezi, uzman psikologların, bireylere danışma veya psikoterapi desteği sağladığı yerdir. Psiklojik danışma merkezi kurumları orada görev yapan psikologların da aldığı eğitimlere bağlı olarak birtakım testler yapabilmektedirler. Bu testler sorunun saptanmasından ziyade uzmana yardımcı birer kaynak olma görevindedir. Alanında yetkin ve lisansını psikoloji dalı üzerine tamamlamış kişiler aynı zamanda belirli ekollere bağlı olarak çalışırlar.

Bir Psikoloji Merkezi Hangi Ekolleri Uygular?

Psikoloji merkezine getirmiş olduğunuz problem durumuna ya da ihtiyaca istinaden  o duruma yaklaşım açısına ekol ya da kuram denmektedir. Her kuram aynı sorulara aynı cevabı vermeyecektir. Her birinin ortak yanları olmasının yanında sizin terapi odasına getirmiş olduğunuz duruma yaklaşımları farklı olacaktır. Her psikolog da aldığı eğitimlere göre yaklaşım durumlarına ilişkin bir ekolü benimseyebilmektedirler. Günümüzde danışan problemlerine daha yakından cevap verebilen, sıkça tercih edilen terapi metodu olarak benimsenmiş kuramlar vardır elbette… Fakat bu yalnızca danışana göre planlanmaz. Psikoloğun dünyaya bakış açısı, karakter özellikleri gibi faktörler de etkilidir.

Psikoloğun bu konuda yetkinliği önemlidir çünkü bir psikoloji merkezinin kalitesini uzmanların ekollere yaklaşım tarzları,  danışanların problemlerine esnek davranabilmeleri, her kim ne ile gelirse gelsin kabul edici olmaları gerektiği vurgulanır. Psikologların benimsemiş oldukları ekole sıkı sıkıya bağlı olması danışan ve danışman için de işlevsel olmayabilir. Çünkü danışanın kültürü, geçmiş yaşantıları, algıları, getirmiş olduğu problem ve bu probleme ilişkin duygu ve düşünceleri gibi pek çok faktör danışma ekolünün işlevselliğini etkileyebilmektedir. Bu sebeple danışmanlar esnek olabilmeli, sıkı sıkıya bir kurama bağlılık göstermekten kaçınmalıdır. Fakat bu benimsenmiş olan ekolün bir diğerinden iyi ya da kötü olduğu algısını oluşturmamalıdır. Her biri insan problemlerini tanımlama ve çözme teknikleri olarak farklılaşsa da her biri özünde kişinin psikolojik iyiliğini koruma ve sürdürme görevini üstlenmektedir.

Psikoloji Merkezi’nin Niteliğini Ne Belirler?

Önemli olan danışanların kendilerini güvende hissedebilecekleri sıcak, huzurlu bir ortamda,  alanında yetkin bir uzmanla işbirliği içerisinde kendisi için oluşturmuş olduğu hedeflere ulaşmasına destek olabilmektir. Bir psikoloji merkezinde farklı ekollerce probleme yaklaşabilen uzman sayısı ne kadar fazla ise merkez o kadar farklı insan yaklaşımları içinde barındırıyor demektir.

Ekollerin yanında burada uzman kalitesinden söz etmek de faydalı olacaktır. Terapi desteği aldığınız psikolog,  kendini geliştirebilmeleridir. Yalnızca psikoloji lisans eğitimini tamamlamış olmak yeterli değildir, güncel konularda kendini yenileyebilmelidir. Uzmanların ne eğitimi aldıkları ve bu eğitimi nereden aldıkları gibi konular psikolojik danışma hizmetinin niteliğini etkileyebilmektedir.

Aynı zamanda bir psikoloji merkezine gidip destek almak istediğinizde o kabul edici havayı hissediyor olmalısınız. Bu en önemli kriterlerden biridir. Psikolog orada güvende olduğunuzu ve ne konuşulursa konuşulsun o odada kalacağını hissettirir size. Onunla kurmanız gereken güven ilişkisini kurabilir ve kendinizi o odada yeniden tanımaya ya da problemlerinize farklı bakış açıları getirmeye başlayabilirsiniz.

Peki, Hizmetin Niteliği Neden Önemlidir?

Eskiden birine psikolog nedir diye soracak olsaydınız alacağınız yanıtlardan çoğu “deli doktoru” olacaktır. Bunun nedenlerinden biri psikoloğun meslek tanımının tam anlamıyla anlaşılmamış olmasıdır. Psikoloğa gitmek çoğu zaman gereksiz bir şey olarak görülme eğilimineyken bu görüş yavaş yavaş değişim göstermiştir. Günümüzde psikolojik sağlamlığın korunmasının önemi gün yüzüne çıkmış ve insanlar tarafından psikoloğun aslında kişiye ağır gelen bazı duygularla da ilgilenebildiğinin de farkına varılmıştır. Psikolojik danışma merkezlerine gelen insanların “hasta” sıfatında değil “danışan” sıfatında orada bulunduğu önemlidir. Psikolojiye olan ilgi artışı ve bu algı değişiminden dolayı psikolojik danışma merkezlerinin yaygınlaştığını görmekteyiz. Bu noktada kaliteli hizmetin önemi ön plana çıkmaktadır.

Bu kriterler ışığında destek almak istediğiniz psikoloji merkezini seçebilirsiniz. Yaklaşık on beşe yakın yetkin uzmanıyla Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi, istediğiniz hizmeti size sağlayacaktır. İnternet sitemizde uzmanlarımızın eğitim geçmişleri ve hangi alanda yetkin oldukları konular yazılı bir şekilde mevcuttur. Psikoloji merkezimiz aile, çift, çocuk, yetişkin, ergen hizmetleri sağlamaktadır.

Beyza Metin