İstanbul’da doğdu. Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2011 yılında Işık Üniversitesi’ni tam burslu olarak kazandı ve Psikoloji Bölümü’nü (%100 İngilizce) bitirdi. 2016 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na (%50 burslu) kabul edildi. ‘Kadınlarda Şiddete Maruz Kalma Durumu İle Sosyal Destek Algısı, Depresyon ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkiler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma’ adlı tezi yazarak eğitimini tamamladı. TEGV’de gönüllü çalışmalara katılarak çocuklara eğitim verdi ve gözlemledi. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde K1, K3 ve AMATEM servislerinde görev alarak hastaları gözlemledi.

Yüksek lisans programı boyunca süpervizyon eşliğinde danışan görerek terapi süreçlerini tamamladı. Program sonrasında da vaka tartışmalarının yapıldığı süpervizyon programlarına katıldı.Çocuklarla Projektif Testler, Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi ve Oyun Terapisi eğitimlerini alarak terapilerini bu doğrultuda yürütmektedir. 4 sene boyunca kolejde anaokulundan sekizinci sınıfa kadar tüm öğrencilere ‘psikolog’ olarak destek sağlamıştır. Çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi üzerine araştırma ve uygulama alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.