Uzman Klinik Psikolog Özgün Öklük

Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur. Lisans eğitiminin hemen ardından Işık Üniversitesi “Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yetişkin Alt Alanı”na kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu danışmanlığında “Çocukluk Dönemi Travmatik Yaşam Olaylarına Maruz Kalmış Yetişkin Bireylerin Benlik Saygısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Baş Etme Becerilerinin İncelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almıştır.
Uzmanlık stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Bağımlılık Yapıcı Madde Danışma ve Ayaktan Tedavi Merkezi (Dan- Te)’de tamamlamıştır.
Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Duygudurum servisinde, İ.Ü.Çapa Tıp Fakültesi’nin Nörolojik Bilimler Kliniği’nde Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında stajlarını yapmıştır. Yanı sıra uzun süreli olarak İstanbul Adalet Sarayı’nda Çocuk ve Aile Mahkemelerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Üstün Dökmen Akademisi Küçük Şeyler Anaokulu ve Tohum Otizm Vakfında lisans stajlarını tamamlamıştır.

Özgün Öklük yüksek lisans sürecinde “Bilişsel Davranışçı Terapi” ağırlıklı eğitim görmüş olup eğitiminin ikinci yılında Işık Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde süpervizyon altında danışan görmeye başlamıştır. Yetişkinlerle psikoterapi yaparak Prof.Dr.Falih Köksal’dan “Psikanalitik Yönelimli Süpervizyon” ve Dr.Hivren Özkol’dan “Bütünleşik Yönelimli Süpervizyon” almıştır.

2015 yılında Türk Psikologlar Derneği’nde Şükriye Akça Kalem tarafından verilen “Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri” eğitimini almıştır.
2016-2018 yılları arasında Tevfika İkiz’in vermiş olduğu “Rorschach Testi” ve “Tematik Algı Testi” eğitimlerini Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde başarıyla tamamlamıştır. Yine aynı dernekte “Projektif Testlere Kuramsal Giriş” seminerleri kapsamında psikanalitik yönelimli psikopatoloji eğitimine katılmıştır.
2018 yılında Doç. Dr. Zümra Atalay’ın verdiği “Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Temelli Stres Azaltma (MBSR) Eğitimi”ni Mindfulness Institute Türkiye bünyesinde almıştır.
2018 yılında Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan “Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi”nin teorik ve uygulama düzeylerini tamamlamış, Çiftlerle İlişki Pusulası Modeli’ne göre çalışmaktadır.

2017-2019 yılları arasında İstanbul’da bir belediyenin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog olarak çalışmış yanı sıra özel danışmanlık merkezlerinde danışanlarını görmüştür.
2019- 2020 yılları arasında bir sivil toplum kuruluşuna bağlı olarak “Çocuk Koruma Projesinde” çalışmıştır. Travmaya maruz kalmış, kayıp yaşamış, savaş görmüş çocuk, ergen ve aileleri ile çalışmıştır. Bireysel psikoterapinin yanı sıra ebeveyn danışmanlığı yapmış, aile bilgilendirme oturumları yaparak çeşitli sunumlar ve atölyeler düzenlemiştir. Yine bu dönemde özel bir klinikte psikoterapist olarak çalışarak bireysel terapi ve çift terapisi alanında çalışmalarını sürdürmüştür.

Özgün Öklük, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi, evlilik-çift terapisi yapmaktadır. Bireysel psikoterapide “Bilişsel Davranışçı Terapi”, “Psikodinamik Yönelimli Terapi” yöntemleri uygulayarak bütünleşik bir psikoterapi yaklaşımını benimsemektedir. Çiftlerle “Sistemik Aile Terapisi”, “İlişki Pusulası” tekniği ile seanslarını yürütmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir ve TPD etik yönetmeliğine bağlıdır.

Uyguladığı Testler:
Rorschach
Tematik Algı Testi
WAIS
MMPI
Bender-Gestalt
Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri:
(Wechler Bellek Testi, Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri, Stroop Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi, WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi, İz Sürme Testi.)