Uzman Klinik Psikolog Özgün Öklük
UnvanıUzman Klinik Psikolog – Psikoterapist
Uzmanlık AlanlarıErgen, Yetişkin, Evlilik ve Çift Terapisi
Terapi EğitimleriAile ve Evlilik Terapisi Eğitimi, Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı, Bilişsel ve Davranışçı Terapi
Test EğitimleriRorschach Testi, Tematik Algı Testi, WAIS, MMPI, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri (Wechler Bellek Testi, Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri, Stroop Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi, WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi, İz Sürme Testi)

Uzman Klinik Psikolog Özgün Öklük Ocak Kimdir

Özgün Öklük Ocak ergen ve yetişkinlerle bireysel terapi, çift ve evlilik terapisti olarak psikoterapi sürecini yürütmektedir.

Günlük hayatında terapide de uyguladığı Mindfulness yaklasımını benimseyerek mindfulness pratiği, gevşeme egzersizleri ve meditasyon yapmaktadır.

Bireysel psikoterapide “Bilişsel Davranışçı Terapi”, “Psikodinamik Yönelimli Terapi” yöntemleri uygulayarak bütünleşik bir psikoterapi yaklaşımını benimsemektedir. Çiftlerle “Sistemik Aile Terapisi”, “İlişki Pusulası” tekniği ile seanslarını yürütmektedir. 

Bireysel terapide kaygı, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk sosyal fobi, depresyon, fizyolojik sebebi olmayan ağrılar, somatizasyon, kayıp yas süreci, travmatik yaşantılar, çocukluk dönemi travmalara bağlı yetişkinlikte yaşanan problemler, öfke kontrol, sınav performans kaygısı gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Çiftlerle sistemik aile terapisi, ilişki pusulası modeline göre çalışırken farklı yaklaşımları da entegre ederek çift terapilerini sürdürmektedir. Özellikle çalıştığı konular arasında iletişim problemleri, ilişki problemleri, evlilikte yaşanan problemler, aldatma, evlilik öncesi danışmanlık, geniş aile ile ilgili problemler, bağlanma sorunları vb. konular yer almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir ve TPD etik yönetmeliğine bağlıdır.

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimleri

Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur. Lisans eğitiminin hemen ardından Işık Üniversitesi “Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yetişkin Alt Alanı”na kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu danışmanlığında “Çocukluk Dönemi Travmatik Yaşam Olaylarına Maruz Kalmış Yetişkin Bireylerin Benlik Saygısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Baş Etme Becerilerinin İncelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanını almıştır.

Uzman Psikolog Özgün Öklük Ocak’ın İş Deneyimleri

Yüksek lisans sürecinde “Bilişsel Davranışçı Terapi” ağırlıklı eğitim görmüş olup eğitiminin ikinci yılında Işık Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde süpervizyon altında danışan görmeye başlamıştır. Yetişkinlerle psikoterapi yaparak Prof. Dr. Falih Köksal’dan  “Psikanalitik Yönelimli Süpervizyon” ve Dr. Hivren Özkol’dan “Bütünleşik Yönelimli Süpervizyon” almıştır.

2017-2019 yılları arasında İstanbul’da bir belediyenin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde klinik psikolog olarak çalışmıştır.

2019- 2020 yılları arasında bir sivil toplum kuruluşuna bağlı olarak travmatik yaşam olaylarına maruz kalmış bireylerle psikoterapist olarak çalışmalarını yürütmüştür. Yine bu dönemde özel bir klinikte psikoterapist olarak çalışarak bireysel terapi ve çift terapisi alanlarında çalışmıştır.

Uzmanlık stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Bağımlılık Yapıcı Madde Danışma ve Ayaktan Tedavi Merkezi (Dan- Te)’de tamamlamıştır. 

Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Duygudurum servisinde, İ.Ü.Çapa Tıp Fakültesi’nin Nörolojik Bilimler Kliniği’nde Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında stajlarını yapmıştır. Yanı sıra uzun süreli olarak İstanbul Adalet Sarayı’nda Çocuk ve Aile Mahkemelerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Üstün Dökmen Akademisi Küçük Şeyler Anaokulu ve Tohum Otizm Vakfında lisans stajlarını tamamlamıştır.

Çalışma hayatına Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi bünyesinde devam eden Özgün Öklük Ocak, Pendik ve Kadıköy şubelerinde ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi, evlilik-çift terapisi yapmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Özgün Öklük Ocak üniversite eğitiminin başından itibaren birçok gönüllü staj yapmış ve çeşitli alanlarda gönüllü çalışmalar yürütmüştür.

2019- 2020 yılları arasında bir sivil toplum kuruluşuna bağlı olarak “Çocuk Koruma Projesi’’nde çalışmıştır. Travmaya maruz kalmış, kayıp yaşamış, savaş görmüş çocuk, ergen ve aileleri ile çalışmıştır. Bireysel psikoterapinin yanı sıra ebeveyn danışmanlığı yapmış, aile bilgilendirme oturumları yaparak çeşitli sunumlar ve atölyeler düzenlemiştir.