Canan Bali Taşdemir, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü (İngilizce)’nü tam burslu bitirmiş olup lisans eğitimi sürecinde Bahçeşehir Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi’nde Öğrenci Asistanlığı, Tercih Danışmanlığı, Öğrenci Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Yedikule Surp Pırgiç Hastahanesi ve Arkabahçe Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde stajyer psikolog olarak bulunmuştur.

Mezuniyetinin ardından, her yaşı anlayabilmek için, önce karakter gelişiminin de temellerinin atılmış olduğu 0-6 yaşı anlayabilmenin önemli olduğuna inandığı için, 3 şubesi olan bir Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda Psikolog olarak çalışmaya başlamış ve Rehberlik Birimi’nin yöneticiliğini üstlenmiştir. Pek çok Anaokuluna danışmanlık hizmeti vermiş, çocuklara testler uygulamış, aile görüşmeleri yapmıştır. Ailelere; ‘Okula Uyum Süreci, 2-6 Yaş Gelişim Özellikleri, Kardeş Kıskançlığı, Alt Islatma, Gece Korkuları, Ebeveyn Tutumları, Çocuklarda Cinsel Gelişim, Çocuk Eğitiminde Ailenin Rolü, Çocuk ve Sosyal Medya, Çocukla İletişim, Mutlu Aile Mutlu Çocuk, Mahremiyet Eğitimi’ gibi konularda seminerler vermiştir. Ek olarak, Okul öncesi kurum çalışanlarına ‘Sınıf Yönetimi, Çocuklara Yaklaşım, Etkili İletişim, Zor Çocuklarla Baş Etme, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuklarda Cinsel Gelişim, Davranış Bozuklukları’ konularında seminerler düzenlemiştir.

Lisans sonrası dönemde alandaki gelişmeleri yakından takip etmiş ve eğitimler almaya devam etmiştir. Ardından, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji (Sağlık Modülü) Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Master boyunca, Klinik derslerinin yanı sıra ‘Fiziksel Hastalıklarla Baş Etme’, ‘Psikosomatik Hastalıklar’ gibi sağlık konulu dersleri de almıştır.