Psikolojik Danışman Zeynep Külahlı

Zeynep KÜLAHLI, lise eğitimini Saint Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (İngilizce) bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Üniversite öğrenciliği sırasında; Metin Sabancı Spastik Çocuklar Okulu’nda, Kadıköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde, 2 okul öncesi özel okulda ve 3 devlet okulunda (ilkokul ve lise) stajyer rehber öğretmen olarak; Oyak-Renault A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile özel eğitim alanında hizmet veren Tomurcuk Vakfı’nda kurum içi stajyer psikolojik danışman olarak çalışmıştır.

Üniversiteden mezun olduğu tarihten itibaren staj yapmış olduğu Yeni Mevsim Anaokulu’nda rehber öğretmen olarak çalışmaktadır. Öğrencilerin kaygı, öfke, çekingenlik türünden duygu ve davranış düzenleme sorunlarına yardımcı olmak üzere; iletişim kurma, problem çözme, problem çözmede kararlılık gösterme, sınırlarını belirleme, başkalarının duygularını anlayabilme, kendi duygularını gösterme ve ifade etme; ödül ve ceza olmaksızın öz motivasyonla hareket etme, olumlu benlik algısı oluşturma; anne-baba-çocuk ilişkisinde bağ güçlendirme gibi konularda çocuklara ve ailelerine rehberlik etmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 300 saat kuramsal öğrenme, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyon olmak üzere toplam 450 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitim Programı’nı tamamlayarak hem ailelere hem de yetişkin bireylere psikolojik danışmanlık yapmaya başlamıştır. Bipolar, borderline, nevrotizm gibi çeşitli kişilik özelliklerindeki danışanlarla öz değer, öz saygı, bağlanma, kişilerarası bağımlılık, kaygı, öfke, çekingenlik, yas, mükemmeliyetçilik, istismar, dürtü kontrolsüzlüğü, intihar, duygu ve davranış düzenleme konularında çalışmaktadır. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’ndan 16 saatlik Kanserli Çocuklarla Çalışmak Gönüllü Eğitimi, PADEM Psikoloji’den 20 saatlik Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi, Prof. Dr. Ali Eryılmaz’dan 16 saatlik Psikolojik Sorunlara Müdahale ve Kendi Kendine Yardım Modeli konulu eğitimleri almıştır. Prof. Dr. Ali Eryılmaz’ın düzenlediği 120 saat kuramsal öğrenme, 40 saat literatür tarama, 30 kendini keşif, 20 saat intervizyon çalışması, 10 saat sınav olmak üzere toplam 200 saatlik Pozitif Psikoterapi Eğitimi ile Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.