Psikolog Doktor Deniz Aktan

Lisans Eğitimini Türkiye’de Okan Üniversitesi bünyesinde Çift Anadal öğrencisi olarak eğitim gördü ve eş zamanlı olarak Almanca Mütercim Tercümanlık ve Psikoloji Bölümlerini tamamladı. Lisans eğitiminin bir yıllık bölümünü Almanya’da Johannes Gutenberg Üniversitesi bünyesinde İngilizce-Almanca dersler alarak bitirdi. Lisans eğitimi sonrası Türkiye için yeni bir uzmanlık alanı olması dolayısıyla Cambridge’de Anglia Ruskin Üniversitesi’nde “Klinik Çocuk Psikolojisi” programında uzmanlık eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ise İstanbul Üniversitesi Klinik Sağlık Psikolojisi Doktora Programı’nda çocuk ve ergen odaklı uygulama ve tez projeleriyle eğitimini tamamlayarak Türkiye’nin ilk sağlık psikolojisi doktora programını bitirerek, doktor unvanını aldı.

2013-2018 yılları arasında Okan Üniversitesi SHMYO Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı olarak, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yıllarında ise Yüksek Lisans Bölüm Başkanı olarak Çocuk Ruh Sağlığı ve Psikolojisi üzerine Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi vb çeşitli fakültelerde dersler verdi. 2016 yılından itibaren ise Işık Üniversitesi Çocuk Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler verirken, 2018-2019 Eğitim öğretim yılı itibariyle Çocuk Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Program Koordinatörü olarak Işık Üniversitesi’ndeki görevine başladı.

Tüm bunlara ek olarak mesleki pratiğini kaybetmemek ve öğrencilerine güncel vaka deneyimlerini aktararak daha yararlı olabilmek adına çeşitli merkezlerde çocuk ve ergen danışanlarını görmeye çalışıyor. Vakit buldukça da bilimsel araştırmalar yapıp, birikimlerini kâğıda döküyor, örneğin çocuklar üzerine ‘Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi’ adında bir de kitabı bulunuyor.

Uyguladığı test ve ölçekler;
Denver II
Gessel
AGTE
Metropolitan
D2 Dikkat Testi
Bender Gestalt Dikkat Testi
Benton Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi
Frostig Algı Testi
Frankfruther Dikkat Testi
Wısc-R Zeka Testi
CAS Zeka Testi
GOBDÖ 2 TR Otizm Değerlendirme Ölçeği
Özel Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme Bataryası Çocuk Formu
Özel Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme Bataryası Öğretmen Formu
Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
CAT Çocuklar için Algı Testi (Projektif)
Good Enough
Pea Body Resim Kelime Eşleştirme Testi
Draw a Person Bir İnsan Çiz Testi

Uyguladığı Psikoterapi Teknikleri
Çocuk ve ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi
Deneyimsel Oyun Terapisi
Çocuk ve Ergen Odaklı BDT Yönelimli Grup Terapisi