Dil ve Konuşma Terapisti Demet Tekneci
UnvanıDil ve Konuşma Terapisti
Uzmanlık AlanlarıÇocuk, Ergen, Yetişkin
EğitimleriErken Çocukluk Dönemi Kekemeliğinde Palın Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (Palin Pci), Kevin Fower
Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Terapisi Eğitimi, Uzm. Dkt Veysel Kızılboğa
1. Ulusal Akıcılık Bozuklukları Sempozyumu, Medipol Üniversitesi Denver Gelişimsel Tarama Testi, Prof. Dr. Banu Anlar, Prof. Dr. Kalbiye Yalaz Dir Floortime 101 Başlangıç Düzeyi Kursu, Çiğdem Ergül
10. Ulusal Larengoloji Kongresi Kursları: Yutma Bozukluklarında Tanı Ve Rehabilitasyon Kursu Videolaringostroboskopi Kursu GOBDÖ-2-Tv (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği- Türkçe Versiyonu), Prof. Dr. İbrahim Diken ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı), Prof. Dr. İbrahim Diken

Dil ve Konuşma Terapisti Demet Tekneci kimdir?

Demet Tekneci, ilkokul ve lise eğitimlerini Sinop’ta tamamladı. Lise eğitimini Sinop’un prestijli bir lisesi olan Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi’nde ve lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde tamamladı. Şu anda Medipol Üniversitesi’nde Dil ve Konuşma Terapisi alanında yüksek lisans yapmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisti Demet Tekneci, mesleğe başladığında bu meslek için kendine en uygun özelliğin çocukları çok sevmesi olduğunu fark etti. Terapilerde çocuklarla güzel bir enerji tutturan ve onlarla eğlenmek, öğrenmek için çabalayan bir dil ve konuşma terapisti oldu. Seansları için çocukların bireysel farklılıklarına özel materyaller hazırlamayı kendine görev edindi ve ailelerle iletişimi de her zaman iyi oldu.

Demet Tekneci Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (DKTD) üyesidir.

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi

Dil ve Konuşma Terapisti Demet Tekneci, Hacettepe Üniversitesi’nde 4 yıllık eğitimini tamamladı. Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans eğitimi alırken 1 yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde Stajyer Dil ve Konuşma Terapisti olarak kekemelik, artikülasyon bozukluğu (harfleri söyleyememe), gecikmiş dil bozukluğu, dudak-damak yarıklıkları, ses bozukluğu, edinilmiş dil bozukluğu ve yutma bozukluğu alanlarında birçok danışana hizmet verdi.

Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans programına başladı ve tezini kekemeliği olan çocuklar üzerine daha farklı araştırmalar yapmak üzere planladı. Tez bitirme aşamasında olan Demet Tekneci, mesleğine Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olarak devam edecektir.

Dil ve Konuşma Terapisti Demet Tekneci’nin İş Deneyimleri

Mezun olduktan sonra farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gecikmiş konuşma, artikülasyon bozukluğu (harfleri söyleyememe) ve kekemeliği olan çocuklarla çalışmıştır. Aynı zamanda özel danışmanlık merkezi ve dil ve konuşma merkezlerinde de danışan almaya devam etmiştir. Ayrıca online ve yüz yüze olarak birçok çocuk ve yetişkinle konuşma bozuklukları üzerine çalışmıştır. Çocuk, ergen ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluğunda değerlendirme ve müdahaleye yönelik eğitimler ve sertifikaları bulunmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisti Demet Tekneci, çocuklarda kekemelik, artikülasyon bozuklukları, gecikmiş konuşma, çocukluk çağı apraksisi, dudak-damak yarıklıkları, ses bozukluğu, salya kontrol problemi gibi alanlarda çalışmaktadır. Ergen ve yetişkinlerde ise kekemelik, hızlı bozuk konuşma, sesletim bozuklukları, ses bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, afazi ve yutma bozuklukları alanında bireysel terapiler yürütmektedir.

Diğer Projeleri

Dil ve Konuşma Terapisti Demet Tekneci, bireyleri kekemelik ve konuşma bozuklukları hakkında daha çok bilgilendirmek ve daha çok kişiye ulaşabilmek için Youtube üzerinde birçok video hazırlamıştır. Birçok kanala davet edilerek bilgilendirme videoları ile konuşma bozuklukları konusunda bireyleri bilinçlendirmeyi amaçladı.

Kekemeliği olan kişilerle Zoom uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kekemelik hakkında soruları cevapladığı ve bireyleri kekemelik hakkında bilgilendirdiği toplantılar yaptı.

Ebeveynleri çocuklarda dil gelişimi hakkında bilgilendirme, erken müdahalenin önemini anlatma ve dil gelişimi üzerine yapılabilecekleri içeren 6 haftalık “Online Ebeveyn Okulu” projesi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.