Koronavirüsün Psikolojik Etkileri

Koronavirüsün psikolojik etkileri, artık yadsınamaz bir gerçek.

Beraberinde belirsizlik, korku, kayıp, izolasyon ve zorluklar getiren COVİD-19 salgını dünyayı S sarsarken, bireyler de bir kolektif travma döneminden geçiyor. Kolektif travmaya yol açabilen COVİD-19 gibi gelişmeler bunlardan en çok etkilenen bireylerde birtakım psikolojik, ilişkisel, fizyolojik ve ruhsal rahatsızlıklar yaratabiliyor. COVİD-19 salgını milyonlarca insanın hayatını kökünden etkilemeye devam ederken, mevcut araştırmalar salgının etkisini ve bu karşılık oluşabilecek olumsuz sonuçların etkisinin nasıl azaltılacağını anlamaya çalışıyor.

Yeni araştırmalar, koronavirüsün psikolojik etkileri hakkında bazı içgörüler sunuyor.

2019’da COVİD-19 salgınının başlangıcından bu yana araştırmalar, ruh sağlığımızı bu gelişmeyle bağlantılı olarak etkileyen çeşitli sorunlara dikkat çekti. Bunların arasında stres, depresyon, anksiyete, panik atıklık, umutsuzluk, hayal kırıklığı ve çaresizlik duyguları ve intihar düşüncesi ve davranışıyla mücadeleler, uykusuzluk, sinirlilik, duygusal yorgunluk, keder ve travmatik stres semptomları yer alıyor. COVİD-19’un etkisi kişiye özel olmasına ve bir dizi faktöre (örn. karantina süresi, risk faktörleri, travma öyküsü, akıl sağlığı öyküsü vb.) dayanmasına rağmen, toplum genelinde akıl sağlığı sonuçlarında bazı eğilimler ortaya çıkmaya başlamış durumda.

Serafini ve ark.’nın yakın tarihli bir makalesine göre. (2020), COVİD-19 pandemisine çeşitli tepkiler verilebilmesine rağmen, dünya genelinde birkaç ortak psikolojik tepki gözlemleniyor. Bu reaksiyonların arasında enfeksiyonla ilgili yoğun ve kontrolsüz korku, yaygın anksiyete, hayal kırıklığı, can sıkıntısı ve etkisiz bırakan yalnızlık bulunuyor. Doğal olarak, bu bulgularla bağlantılı psikolojik rahatsızlıklar, bireylerin esenliğini ve yaşam kalitesini bozabiliyor. Durum böyleyken Serafini ve ark. (2020), bir bireyin dayanıklılığının ve sosyal desteğin, bu krize uyum sağlamasına yardımcı olabilecek faktörler olabileceğini ifade ediyor.

Yakın dönemdeki bulgular, COVİD-19 salgınının birçok kişiyi hangi yollardan etkileyebildiğine dair daha fazla çok sağlıyor. Bu bulguları kabul etmek zor olsa da, bize COVİD-19 kriziyle mücadele etmeye devam ettiğimiz bu dönemde bize önemli bilgiler sağlıyor. Bu bulgular, birçok kişi açısından deneyimleri hakkında önemli bir doğrulama kaynağı işlevi görebilir. Ayrıca COVİD-19 salgının psikolojik sonuçlarını asgariye indirmek için bireysel ve toplumsal düzeyde hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin farkındalığı artırabilir. Pandeminin ruh sağlığı etkilerini azaltmak için psikolojik bulgular veya pandeminin hızlı yayılımının neden olduğu korku ve kaygının yarattığı psikolojik etki, hem yetkililer hem de politika yapıcılar için bir halk sağlığı önceliği olarak açıkça tanınmalıdır.

Koronavirüsün psikolojik etkileri ile baş etmek için bir uzman desteği almaktan kaçınmayın.