Kadına Şiddet

Kadına şiddet, kadın bireylerin kamusal ve özel yaşam alanlarında insan haklarını ihlal eden eylemlerin bütününe verilen addır. Şiddet içinde bulunulan toplumla yakından ilişkili bir kavramdır. Toplumların cinsiyete bakış açısı, şiddet gösterme davranışını etkileyebilmektedir.  Buna masallarımız, deyimlerimiz, atasözlerimiz dahil olmak üzere pek çok kültürümüzü yansıtan değer bu davranışı gösterme eğilimini besleyen unsurlardandır. Bu unsurlarla birlikte de kadına şiddet ve kadın cinayetlerine varan pek çok davranış görülmektedir.

Şiddet çok yönlü bir olgu olmanın yanında çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır.

Kadına şiddet başlığı altındaki şiddet türleri şu şekildedir:

 • Fiziksel Şiddet
 • Cinsel Şiddet
 • Psikolojik Şiddet
 • Ekonomik Şiddet

Fiziksel Şiddet

Kesici ya da vurucu aletlerle bedene yönelik saldırı ve zarar vermeyi hedef alan eylemler bütünüdür. Bu eylemlere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlamak
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına izin vermemek
 • Kadının bedenine yönelik zarar verici davranışlarda bulunmak (vurmak, tokat atmak, morartmak, kanatmak, itmek, boğmaya çalışmak, tekmelemek)
 • Bıçak veya silah gibi maddelerle ölüme yönelik tehditlerde bulunmak

Cinsel Şiddet

Kadının bedensel bütünlüğünü tehdit eden her türlü cinsel içerikli eylem cinsel şiddete girmektedir. Bu eylemler kadının isteği dışında gerçekleşir. Kadın bedenine yönelik erkeğin güç ve baskı uygulamasıdır. Kadın, yalnızca eşinden değil aynı zamanda sevgilisinden, flört ettiği kişiden ya da hiç tanımadığı birinden de şiddet görebilir. Bu eylemlere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Kadını cinsel ilişkiye girmeye zorlamak
 • Hamile kalmaya, doğurmaya ya da kürtaja zorlamak
 • Zorla ve erken yaşta evlendirmek

Psikolojik Şiddet

İçinde sözel ve duygusal saldırıları barındıran ve direkt kişinin benlik saygısını hedef alan her türlü eylem psikolojik şiddettir. Bu eylemlere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Denetleme ve kontrol altında tutmak
 • Aşağılamak, cezalandırmak
 • Mahrum bırakmak (sevgi, ilgi, anlayış, güven vb.)
 • Toplum içinde küçük düşürmek

Ekonomik Şiddet

Kadının ekonomik varlığını yok sayma, engel olma ve mahrum bırakma eylemleri ekonomik şiddettir. Bu eylemlere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Kadının çalışmasına izin vermemek
 • Malına veya parasına el koymak
 • Mirastan mahrum bırakmak
 • Aile gelirleri hakkında bilgilendirmemek
 • Sırf kadın olduğu için daha az maaş vermek

Unutulmamalıdır ki sevgi şiddeti gerektirmez. Kıskançlık sevgi göstergesi değildir.

Eğer bu verilen örneklere maruz kalıyor ya da tanıklık ediyorsanız bir psikoterapi desteği almanız tavsiye edilir. Pendik sahilde yer alan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi olarak uzman kadromuzla bu konularda destek vermekteyiz.

Beyzanur Metin