Psikopatoloji Söyleşileri Borderline Kişilik Bozukluğu

Farklı psikopatolojiler hakkında toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Erdem, 1 Aralık 2018’de Beşiktaş’ta “Borderline Kişilik Bozukluğu” söyleşisine katıldı.

Sunum, video ve resim gibi görsel materyallerle desteklenen söyleşi farklı yaş gruplarından öğrencilere borderline kişilik bozukluğu hakkında ayrıntılı bilgiler sağladı. Fundem Ece Erdem, bu bozukluğun temelindeki sorunları anlatırken bu bireylerin günlük yaşamlarında nasıl etkilendiklerine ve bu durumla nasıl baş edecklerine değindi.

Uzman Psikolog partneri borderline olan kişilerin nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine, çevrelerindeki borderline bireylerle nasıl iletişim kurabileceğine ve baş edilebileceğine dair ipuçları verdi. Bu noktada sosyal destek kavramının önemini ve bunun uygulamada nasıl verilmesi gerektiğini vurguladı.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Özellikleri

Psikoterapist Fundem Ece Erdem’in borderline psikopatolojisinin sosyal, psikolojik, biyolojik açılardan ele aldığı bu söyleşide, katılımcıları borderline kişilik bozukluğu hakkında bilgilendirirken şunları paylaştı. “Bir kişilik bozukluğu olan borderline, kelime anlamı olarak bakıldığında ‘sınırda’ demektir. Bahsettiğimiz gibi bu tanıma uygun olarak borderline bireyler, sağlıklı bir düşünme örüntüsü göstermez ve kimlik algılarında tutarsızlık bulunur, dürtüsel hareket ederler. Sosyal ilişkilerinde de tutarsızdırlar. Çok sevdikleri ve değer verdikleri bir insanı kendi içlerinde göklere çıkartırlar. Ancak aynı kişiye karşı bir gün sonrasında nefret derecesinde yoğun negatif duygu hissedebilirler. Aynı zamanda duygu durumlarında da sıklıkla değişmeler olabilmektedir. Dönemsel olarak kendilerini yoğun negatif duygular içerisinde bulabilirler, kolayca öfkelenebilir veya bunalım yaşayabilirler.”

Borderline Kişilik Bozukluğu Söyleşisinin Katkıları

Katılımcılar, bu bireylerle ilişkinin nasıl sürdürülebileceği, genetik aktarımla yeni nesillere taşınma oranı ve borderline bireylerin duygu ve düşüncelerini nasıl regüle edebileceği gibi sorarak yanıt aldılar. Ayrıca belirtilerden dolayı bireylerin günlük yaşam fonksiyonlarını gerçekleştirmede zorlandıkları, sosyal yaşama girdiklerinde de benzer güçlüklerle karşılaştıkları belirtildi. Empati yapabilmenin, sosyal hayatta maruz kaldıkları zorlukları aşma adına önemli bir adım olacağı vurgulandı. Bu patoloji üzerine bilgilendirilen öğrenciler de bu patolojiye sahip bireylerin yaşadığı durumları daha rahat anlayabilecek şekilde iletişim becerilerini güçlendirmiş oldu.

Dünya Danışmanlık Merkezi uzmanlarının katıldığı diğer söyleşileri Seminerler başlığından inceleyebilirsiniz.