EMDR

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden bilgi işleme sürecidir. EMDR bir hafıza silme eylemi değildir. Yaşanan travmatik olaylar, her bireyde gelecekte farklı bir inancın oluşumuna temel olabilir. Bir insan çok yalnız olduğunu düşünürken biri çok yetersiz olduğuna ilişkin inançlar geliştirebilir. Her ne kadar yaşanan olaylara ilişkin zihin bu anının tıpatıp aynısını zihinde tutamasa da beden kayıt tutar. İnsanlar farklı şiddette de olsa bedeninde o duyguların yansımalarını hissedebilirler. Kişi bu olayı hatırlatabilecek farklı bir obje ya da olayla karşılaştığında o anki hissettiği duygular tetiklenebilir.

EMDR, fizyolojik bir yaklaşımı benimseyen bir psikoterapi çeşididir. Öğrenmenin ve beynin işlevlerinin kişinin duygu ve davranışlarını etkileyebileceğini ve değiştirebileceğini savunur. EMDR, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanmasını esas alır. Olaylarla ilişkili olan duygu ve duyumlar, beynin sağ ve sol loblarına kaydedilmektedir.

Travmanın EMDR Terapisi ile İlişkisi Nedir?

Travmatik olaylar dediğimiz göç, kazalar, deprem, sel gibi doğal afetlerin yanında bazen de kişi için travmatik sayılabilecek bazı olaylar dizisi mevcuttur. Bu gibi travmatik olaylar o anki duygunun aynısını yaratmıyor olsa bile bugün varlığını sürdürebilir.

Aslında aynı fiziksel yaralanmalarda olduğu gibidir; çok büyük bir yaralanma söz konusu değilse dışarıdan bir müdahale gerekmeden vücut kendini yenileyebilir. Hızlıca iyileşme sürecine girebilir. Buna benzer bir şekilde hafif bir duygusal yaralanmada da kişi bu durumu atlatabilir ve eski günlük yaşantısına geri dönebilir.

Fakat bazı yaralanmalar vardır ki kişi nerden, nasıl geldiğini açıklamakta güçlük çeker. Ancak yaratmış olduğu çaresizlik, yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hep oradadır. Kişi kendisi için travma yaratabilecek olay ya da durumu zihninde bastırmış olsa bile o olayın yol açmış olduğu duygu, düşünce ve inançlar kişinin hayatındaki varlığını sürdürür. Travmatik olaylarda beyin, diğer olayları işlemden geçirme sürecini yok sayabilir. Bazen kişi olayı anımsamakta güçlük yaşarken olayın bırakmış olduğu duygusal etkiler hala varlığını sürdürmektedir.

Bir olayın travmatik olarak nitelenebilmesi için deprem, kayıp, göç gibi etkenlerin mutlaka varlığı gerekmez. Başkası için travma olarak nitelendirilemeyecek şey, birey için yıpratıcı olabilmektedir. Bu nedenle olayın “büyük” veya “küçük” olması önemli değildir. Çocuklukta yaşanmış olan, çoğu insan için basit görünebilen pek çok şey, bireyin erişkinlikteki yaşantısında kaygı ve korkularının ana sebebi olabilmektedir. Bu sebeple olayın niteliğine ya da büyüklüğüne bakılmaksızın bireyin üzerindeki bırakmış olduğu etkinin büyüklüğü baz alınır. Günlük hayatta, aile, iş ve okul çevresinde yaşanan ihmal, reddedilme, başarısızlıklar gibi kişiyi etkisi altına alan pek çok konu travmatik olabilmektedir.

EMDR Terapisi Neyi Amaçlar?

Yukarıda da bahsedildiği gibi kişi için travmatik olan anın etkisiyle kişi, a’nı bilgi işlemeye tabi tutmadan zihnine alabilmektedir. EMDR, kişi için travmatik anı yeniden göz önüne getirterek o anki oluşan duygu ve düşüncede bir süre kalabilmeyi ve duygulara, inançlara ilişkin farkındalığı geliştirmeyi amaçlar. Yalnızca oluşan olumsuz duyguların izini kaybettirebilmek değil aynı zamanda olumlu duygular ve pozitif inançları yerleştirebilmek amaçlanır.

Beyin bazen kaygı veya korku yaratan bir stres faktörüyle karşılaştığında kişi kaçma- kaçınma davranışı gösterebilmektedir. Kişi için acı verici, hatırlanmak istenmeyen bir olay yaşanmışsa kişi bu anı bir daha yaşamak istemediği için bilinçaltına atabilir, o anıyı bastırabilir. Beyin bu esnada olaylar, duyumlar, duygular ve düşünceleri işlemeden depolar. EMDR ise yeniden o duyguyu yaşamasına izin vererek bilgiyi adaptif bir şekilde işlemesi için bir yol sunar insanlara.

EMDR Terapisi Uygulama Alanı ve “Duyarsızlaştırma” Tekniği

Travmatik deneyimlerle ilişkili olduğu bilinen limbik sistem ve amigdalaya etki eden iki yönlü bir uyarım kullanılmaktadır. EMDR bir resmi işleme sanatıdır. Bu sayede kişinin etkisinden asla kurtulamayacağına inandığı, nereden geldiğini bile fark etmediği fakat hayatının tüm iplerini elinde tutan bu işlenmemiş anılar yeniden işlenme imkanı bulur. Yerini olumlu inanç ve duygulara bırakır. Bu terapi sayesinde kişi üzerinde olumsuz etkiler bırakan olayı hatırlasa da onun geçmişte kaldığını düşünebilir, olay ya da durum onu eskisi kadar yıpratmaz.

Danışan, o anıyı temsil eden olumsuz resme odaklanır ve o resmin içerisine girer. O sırada işlenmeden alınan ve zihinde hapsolan anılar yeniden göz önüne getirilir. O anın içerisinde kişi hangi negatif inanç ve duyguları beslediğine ve o duygulara karşı bedeninin vermiş olduğu tepkilere odaklanmaktadır. Bir süre o duygunun ve anın içerisinde kalması istenir ve sonrasında zihnini serbest bırakır. İşlemleme sırasında terapistin iki yöne çevirdiği parmaklarını gözleriyle takip etmesi istenir.

Kişinin o sırada zihninden geçen düşünceler ile terapistin parmak hareketlerini takip ediyor olması beynin her iki lobunun da ilişkiye girdiği anlamına gelmektedir. Zihinde hapsolan ama ince ince sızarak bireyin günlük hayatına odaklanmasını engelleyen, bireyi uzun süredir olumsuz duygularla baş başa bırakan ve davranışlarına etki eden bu travmatik anılar yeniden işlenmektedir.

Pendik sahilde yer alan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi’nde travmaların ve kişinin olumsuz duygu ve inançlarının EMDR terapisiyle tedavisi sağlanmaktadır. Uzman kadromuzu inceleyebilir ve psikolojik destek alabilirsiniz.

Beyza Metin