Çizgi Yönü Belirleme Testi (Çocuk-Yetişkin): Nöropsikolojik bir testtir. Görsel-mekansal algılamayı ölçer. Bunlar; nesneleri tanıma, isimlendirme, yön algısı, yönlenim ve mekana ilişkin üst düzey düşünme süreçlerini içerir. Çizgi yönünü anlamada beynin sağ hemisferinin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.Test materyallerinin içinde test kitapçığı, kayıt formu, uygulayıcı tarafından kullanılacak olan kalem, silgi ve kronometre vardır. ÇYBT’nde 5 alıştırma maddesi ve 30 test maddesi bulunmaktadır. Alıştırma ve test maddeleri için farklı yönergeler kullanılır. Testin ardından puanlama yapılır ve sağ hemisfer hasarı olup olmadığı belirlenir.

İşaretleme Testi (Çocuk-Yetişkin): İşaretleme Testi, görsel mekansal algılama ve taramayı, dikkat, tepki hızı ve ataklığı ölçmektedir. Görsel alanla ilgili ihmal sendromunun değerlendirilmesinde kullanılır.Test materyallerinin içinde, düzenli harfler, düzenli şekiller, düzensiz harfler, düzensiz şekillerden oluşan 4 adet test formu, bunlarla ilgili 4 adet kayıt formu ve 4 aet cevap anahtarı, 2 adet örnek kart, 6 farklı renk kalem ve silgi, kronometre yer almaktadır. Her bir alt testte 60 tane hedef uyarıcı bulunmaktadır.

Stroop (Çocuk-Yetişkin): İlk versiyonu 1935 yılında Stroop tarafından geliştirilmiştir. Çok çeşitli versiyonları mevcuttur.Bu test, enterferansa direnç gösterebilme becerisi ile alışılmış cevabı bastırıp istenilen cevabı verebilme becerisini ölçer.

 

Sayı Dizisi Öğrenme Testi (Çocuk-Yetişkin): Zangwill tarafından 1943’te geliştirilmiştir. SDÖT’te, belirli bir sayı dizisinin doğru olarak tekrarlanması için gerekli tekrar sayısı ölçülmektedir. Sayı dizisinin iki kere arka arkaya doğru olarak söylenmesi için gereken tekrar sayısı belirlenmektedir. SDÖT’te bellek söz konusudur; ancak SDÖT’ün ayırt edici özelliği, öğrenme yeteneği’ni de ölçüyor olmasıdır.